https://www


是否幸福轻得太沉重
过度使用不痒不痛
。。。。。。。。
得不到的永远在骚动。
Có phải hạnh phúc nhẹ nhàng quá thành ra nặng nề
Quá thời hạn sử dụng nên ko ngứa, ko còn đau nữa
……
Không đạt được nên mãi mãi chỉ hỗn loạn thôi.
See Translation