Họp lớp cấp 3

Họp lớp cấp 3 , có người chuyển lại bức ảnh này sau 36 năm. Gặp lại thằng em hồi chưa bị bầm dập cuộc đời, hồi chưa gây ân oán, ngỡ đời mình toàn hoa thơm và trái ngọt. Ôi mái tóc ngày xưa giờ còn đâu ???
( Thời đói cơm thừa lý tưởng)