hờn cả nước

hờn cả nước.
các bạn đua nhau check in toàn chỗ đẹp, chả vờ than phiền vì nghỉ dài quá, chả vờ than ăn ngon thì béo…
tớ đi làm nhé, sáng làm ly cà phê mỹ như dở hơi, tranh thủ mua mấy gói mì ăn liền phòng thân, đọc customers report.
chợt nhớ năm ngoái chỉ có 11 weekends là được nghỉ, còn lại đang đi làm đâu đó.
klq sang mỹ nhưng tối qua cũng ăn thịt lợn như cả nước đang ăn, ngon cực, nhìn hình đã ngon.