Hôm qua ngồi dịch bập bõm gần 20 trang bản hợp đồng từ tiếng Anh sang tiếng Việt của 1 cty Mỹ mà bên m đứng ra làm supplier (Nhà cung cấp)

Hôm qua ngồi dịch bập bõm gần 20 trang bản hợp đồng từ tiếng Anh sang tiếng Việt của 1 cty Mỹ mà bên m đứng ra làm supplier (Nhà cung cấp). Sáng ra phải gấp gáp cậy nhờ đi hỏi thêm anh bạn thân du học Mỹ về cho chắc, thì phía công ty mới gửi cho 1 bản bằng tiếng Việt. Đúng là làm ăn quan liêu! Vừa mất thời gian. Về đến vp ngồi đọc với soạn lại bản hợp đồng với những mục note màu vàng thỏa thuận lại bằng cả 2 thứ tiếng, bì bà bì bõm mới thấy tất cả mọi điều khoản đều chặt chẽ và gây tính bất lợi cho bên nhận thầu. Nhiều điều khoản ko hợp lý so với địa điểm đặt ở nước thứ ba, chưa kể vấn đề bị ảnh hưởng bởi con người, văn hóa và thời tiết khí hậu nhiệt đới ẩm, địa hình và vận chuyển …. Thế mà cũng có ông nhận thầu khác đã dám kí tá ầm ầm vào để nhận ngay được. Đúng là nể phục muôn phần. Làm xong chắc sau mấy năm báo công ty phá sản rồi lập công ty mới khác để khỏi phải bảo hành.
See Translation