Hôm nay tôi vừa đua đòi đú đởn đi độ xe về hết gần 4 củ các ông ạ

Hôm nay tôi vừa đua đòi đú đởn đi độ xe về hết gần 4 củ các ông ạ
Cả 1 đống tiền thế mà nó độ cho có mỗi cái tấm nhôm trắng nhì nhằng số sủng chả có ý nghĩa gì ở sau đít. Cứ như là bị lừa ấy…. ngu người