Hoá ra ngày vẫn dài hơn đêm thật

1  
Hoá ra ngày vẫn dài hơn đêm thật.!
See Translation