Họ cũng ko biết rằng

1  
Họ cũng ko biết rằng. 1 khi đàn bà đã buông bỏ. Mọi lời nói và hành động đều sẽ là vô nghĩa. Ko quá kỳ vọng, thì sẽ ko đau khổ.