Hì hục từ sáng đến giờ gửi hàng cho sỉ

Hì hục từ sáng đến giờ gửi hàng cho sỉ.xong ngồi chốt doanh số tháng 8 của team Duyên
Các bạn ý chạy đua kinh khủng quá
Lương với thưởng của các bạn đã nằm sẵn trong này rồi
Mọi người có muốn biết danh sách lọt top đứng đầu của team Duyên ko???
⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘
Hẹn 1h nữa sẽ công bố nhé. Có ai hóng ko nào????