Góc làm việc của tôi ở HCM

Góc làm việc của tôi ở HCM.
Thấy vẫn khá hơn nhiều so với cái nhà kho hay cái garage của 2 người khổng lồ Microsoft hay Google thuở sơ khai.
Một ngày không xa, trong câu chuyện của Dân Trí Soft kể về nơi làm việc đầy sáng tạo của những ngày đầu, thú vị thay.
www.CaoTrungHieu.com – Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình