Friendlist Của Mình Có Bạn Nào Đang Có Nhiều Thời Gian Rảnh cần công việc làm thêm fulltime hoặc partime lâu dài

Friendlist Của Mình Có Bạn Nào Đang Có Nhiều Thời Gian Rảnh cần công việc làm thêm fulltime hoặc partime lâu dài, thì comment hoặc inbox cho mình nhé.
Công việc khá đơn giản và có thể làm linh động.
Lương Khá Ổn Partime 2-3 Triệu.
Fulltime 4-6 Triệu
Thử Việc 3-4 ngày ok thì làm luôn
Yêu Cầu: Có Laptop Và Chăm Chỉ
Ưu Tiên Các Bạn Ở Hà Nội ^_^