Em

Em, lấy nhau bao nhiêu năm rồi, có một điều bây giờ anh mới dám thú nhận … Lý do vì sao anh quyết tâm cưới em bằng được em có biết không?
Dạ…. ☺️☺️☺️
Điên như em, nói nhiều như em… lấy thằng khác để nó đánh cho vỡ alo ah…
Anh không thể để người khác lấy em rồi lại đối xử tệ với em như vậy được, đành chấp nhận vơ lấy tội, thà để anh gánh hết đau thương còn hơn là để em phải chịu khổ.
Ông nào đồng cảm chấm cái rồi chia sẻ nhé !