Duy nhất còn 1 em này 900k thui ạ

1  
Duy nhất còn 1 em này 900k thui ạ
See Translation