Đuỹ mèo đẻ méo nói

Đuỹ mèo đẻ méo nói, còn đem con đi giấu, làm t phải lên youtube giả tiếng mèo con dụ m lòi con mắt ra luôn :3
4 đứa y chang má nó, nhìn là bik con nhà Mèo Quắn, k giống Quắn cũng giống Mèo 😀 hahahaha
See Translation