Đơn giản

Đơn giản.
Là nụ cười nở khi ta thấy tự tin
Là trang phục khi ra ngoài không cần quá mốt nhưng hợp với ta
Là cuộc sống ta nên bằng lòng với gì đang có
Là đi bên một người thấy vui và hạnh phúc là được
Và còn rất nhiều tôi nhường lời cho tất cả các bạn…