ĐO ĐỘ GA

ĐO ĐỘ GA-LĂNG VÀ TÌNH CẢM CỦA CÁC CHÀNG DỊP 8/3 ĐÂY VÀO “ĐO” NÀO
Thân tag các chàng “chuẩn men” của mềnh để xem mấy anh làm ăn ra sao ạ Nguyen Thanh Luan Đặng Nguyễn Nghi TườngHung SmithDiên ChâuLê Tăng Gia PhúThanh Nhat UngThai HuynhNguyễn Thế HùngHuy Nhat ThaiHuy TranQuyen Hoang LePhan LươngLam SơnKy Nguyen