Đọc xong 3 cuốn luận văn của sv

Đọc xong 3 cuốn luận văn của sv . Nhìn đồng hồ đã 1h20 sáng . Tự nhiên thèm cảm giác được 1 ai đó hỏi thăm “anh có mệt lắm không! em rót nước cho a uống nhé ” …Rồi giật mình hiểu ra giờ mình có chết cũng chẳng ai hay ! haiz… Mình già thật rồi ! Cũng đã đến lúc cần 1 tấm vợ thôi… Nhưng trước tiên là phải ráng có bồ cái đã…