Để mọi người chờ lâu

Để mọi người chờ lâu. Sau đây mình sẽ công bố luôn top 1_2_3 của team Duyên.
Mong các bạn ấy sẽ cố gắng hơn nữa
Top 1: Hòai Trần
Top2: Dung Thu
Top 3:Làn Nguyễn
⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘
CHÚC MỪNG CÁC BẠN

Ai muốn làm đại lý ở khu vực ĐẠI TỪ. PHÚ LƯƠNG. THÁI BÌNH. Thì liên hệ với các bạn ấy nhé