Để đạt được thành công bạn phải trả giá rất nhiều đó là thời gian và sự nỗ lực bản thân

Để đạt được thành công bạn phải trả giá rất nhiều đó là thời gian và sự nỗ lực bản thân.
Để có được hạnh phúc bạn phải sống thật lòng bằng sự chân thành của chính bạn.
Và để có được tất cả, sự nghiệp, tình yêu và những người bạn tốt. Không ai cho bạn một cách dễ dàng đâu, tất cả đều là một quá trình mà bạn tích góp được trên những con đường bạn đã đi qua….
Phương Hà
25/04/2017