Đặt toàn bộ niềm tin

Đặt toàn bộ niềm tin, hạnh phúc của mình vào người khác chính là điều nguy hiểm nhất, cũng là điều nực cười nhất.
Hạnh phúc thuộc về mình, tự mình ôm trọn lấy, sống độc lập khi có thể và mạnh mẽ khi cần, hãy trân trọng bản thân mình trước khi mong mỏi ai đó mang đến cho mình.
See Translation