Đặt gạch trước cho em này nào

1 1 1  
Đặt gạch trước cho em này nào
Hàng hot lâu lắm mới có nhé cả nhà
Giá thì hạ nhiệt hơn rất nhiều chỉ còn #2tr2
Dự kiến cuối tuần hoặc đầu tuần sau về ạ.
See Translation