Cuối tuần luận về

Cuối tuần luận về… tử
Trang điểm nhiều nhiễm chì mà chết gọi là Trang Tử
Phẫu thuật thẩm mỹ mà chết gọi là Nhan Tử
Đứng cản đường xe tăng mà chết là Tăng Tử
Quất ngựa truy phong mà chết gọi là Mã tử
Lãng tai mà qua đường bị xe đâm chết là Lãng tử
Vì thằng em mà chết thay gọi là Đệ tử
Nằm yên mà cũng chết là Yên Tử
Thua độ giải Ngoại hạng mà chết là Hạng tử
Thua độ giải World Cup mà chết là Thế tử
Đi làm ruộng mà chết là Đồng tử
Đi làm rẫy mà chết là Nương tử
Đi thăm mộ mà chết là Nghĩa tử
Ăn đậu phụ thạch cao mà chết gọi là Phụ tử
Ăn đồ ninh kỹ quá mà chết gọi là Nhừ tử
Ăn động vật quý hiếm mà chết gọi là Quý tử
Ăn rau cải mới phun thuốc sâu mà chết gọi là Cải tử
Ăn đá bào đau bụng mà chết gọi là Bào tử
Uống thuốc bổ quá liều mà chết gọi là Bổ tử
Nóng quá mà chết gọi là Bức tử
Xem phim Hàn Quốc xúc động quá mà chết gọi là Cảm tử
Bị Chí Phèo đâm chết gọi là Chí tử
(st)
See Translation