Cười nhiều rồi

Cười nhiều rồi! Khóc cũng nhiều! Giờ thì xin giữ tất cả những cảm xúc yếu đuối ở trong lòng trên những chặng đường còn lại. Cám ơn tất cả người thầy đã xuất hiện trong đời em! Em đi rồi nhưng trái tim vẫn luôn ở lại đâu đó theo một cách khác!
Keep smiles! Keep love!