Công nghệ nano

Công nghệ nano, ( nanotechnology) là ngành công nghệ liên quan đến việc thiết kế, phân tích, chế tạo và ứng dụng các cấu trúc, thiết bị và hệ thống bằng việc điều khiển hình dáng, kích thước trên quy mô nanomet (nm, 1 nm = 10−9 m). Ranh giới giữa công nghệ nano và khoa học nano đôi khi không rõ ràng, tuy nhiên chúng đều có chung đối tượng là vật liệu nano.Công nghệ nano bao gồm các vấn đề chính sau đây:
Cơ sở khoa học nano
Phương pháp quan sát và can thiệp ở quy mô nanomet
Chế tạo vật liệu nano
Ứng dụng vật liệu nano
Có mấy ông bạn hỏi sao cậu già vậy mà vẫn khởi nghiệp là sao? Chả nhời cho nhanh luôn là nano nhỏ xíu vậy nên giờ già rồi mới đi tìm hiểu được, lúc trẻ toàn đi ngâm cứu cái to.
See Translation