CON ƠI

CON ƠI! LÓ LẠI MẤT MÙA.
Mấy đứa bây nỏ phại về mô nựa
Ở mà mần kiếm trự bạc mà lo
Ló năm ni “trâu” hần cháy hần khô
Choa nỏ được hột mô ngoài đôồng nựa
Mần ăn năm ni răng hần đen ra rứa
Hại bây về trựa mùa nựa tội bay
Choa nhẩm tính gắt xong trả tiền cày
Rồi năng nấy đạm lân cụa O Bảy
Đợt vừa rồi trời răng mà nắng cháy
Ghé trượng Hà …mạn ít sắm quạt cây
Hại mẹ bây đêm nằm nóng như “phây”…
Đạ ốm yếu trời nóng ri cụng tội..!
Mấy đêm ni mẹ nỏ hề ngủ nổi
Lo mớ tiền năng thiếu nợ ngài ta
Choa dự tính lấy hết rơm về nhà
Là cha phải đi tìm côông bảo vệ
Tau nghe nói trong Đồng Nai dồ kẻ
Họ thuê ngài mần bạo vệ bây ơi
Dừ bựa ni bòn hột dẹp năng phơi
Để bựa mô xay chò Ga, chò Lợn
Ở trông truồng cụng dăm con lơn lớn
Bây coi chơ… tau bán nỏ ai mua
Lợn bựa ni giá rẻ hơn khoai mùa
Mẹ bây tiếc nên dừ năng nuôi đạ
Trôông khi mô giá hần cao tỷ nạ
Cân một lèo để trả nợ ngân hàng
Biết bao điều choa còn tính dở dang
Rồi ả Hến… bên ngài ta đòi cưới
Nghe bên nớ cuối năm ni sang nhởi
Rồi họ mần dạm hỏi một lèo luôn
Ga dừ lưa hai ổ nở trong truồng
Còn mớ choai bựa tê hần động hết
Choa năng hại bựa ni cho đến tết
Mà nỏ mần ra bạc thì gay to
Nhẩm đầu mồm cụng “bê” chuyện phải lo
Chưa kể đến đám đình hàng xóm nựa
Lưa thằng Trai, thằng Ôốc từ cấy đạ
Lo mà mần kiếm ít bạc giúp choa
Đừng vội thương ai mần tội ngài ta
Để hần qua đợt khó khăn ni đạ
Còn cân Tôm lo mà học con ạ…
Mai sau ni kiếm được việc mà mần
Như choa đây nỏ học khổ tấm thân
Suốt đời cự theo dăm ba sào roọng
Mần ăn được mất …ơn trời cao rộng
Có năm mùa… nác lụt cuốn hết trơn
Lon nhút, lon cà ,đúa cạu nỏ còn
Choa phải sắm từ đầu sắm lại
Mong ả em bây đi mần nghề chi đại
Đứa một cấy nghề phấn đấu mần ăn
Choa năm ni khó khăn muôn phần
Nên nỏ có cấy chi cho bây cả
Thương các con dừ năng vất vả
Mới vô mần lương nỏ biết được nhiêu
Ở nhà thuê nên cụng khổ trăm điều
Choa biết rứa nên nói đừng về nhé
Choa cố mần tự lo luôn một thể
Để cho bây lo việc mần trong tê
Lưa cân Tôm mai mốt hấn nghĩ hè
Thì ở lại kiếm chộ mô chùi bát
Nghe họ nói quán hần thuê hơi mạt
Nhưng cụng mần kiếm ít hạt gạo ăn
Thôi dừ cha phải ra thả tru ăn
Tiếc năng nấy ló ở ngoài Cựa Bến
Rồi xuống mò thêm vài ba con hến
Túi ni về mẹ bây nấu nồi cênh…
Rồi ghé xóm trên mua ít chè xênh
Mần một ấm để đêm xây cơn rạ./.
VT ngày: 17/5/2017
Đoàn Ngọc Thọ.