Còn ngất ngây chưa tỉnh hẳn mà nhận những tin nhắn này thấy mừng

Còn ngất ngây chưa tỉnh hẳn mà nhận những tin nhắn này thấy mừng! 🙂 Cảm ơn anh Long Do chị Bùi Thị Lệ Phương đã bỏ thời gian quý giá cùng bọn em! 🙂 Cảm ơn anh Lâm Minh Chánh anh Chien Truong Ly đã ủng hộ, anh Manh Do Bui đã hỗ trợ rất nhiều cả tinh thần, tài chính và sức lực! 🙂