Có những mối quan hệ chỉ cần out FB là coi như chẳng liên quan gì đến nhau

Có những mối quan hệ chỉ cần out FB là coi như chẳng liên quan gì đến nhau. Cũng giống như có những người bạn tốt mà chỉ cần nghỉ làm khỏi công ty là trở thành người dưng luôn.
Tóm lại là k đâu bằng Zenith nhà mình.
See Translation