Có một triết lý đơn giản để làm cuộc đời thêm tươi đẹp nhưng có ít người biết: Sống trên đời sống cần có một TẤM LÒNG

Có một triết lý đơn giản để làm cuộc đời thêm tươi đẹp nhưng có ít người biết: Sống trên đời sống cần có một TẤM LÒNG. Đôi khi, chúng ta quá chú trọng vào những giá trị vật chất bên ngoài mà quên mất thứ quan trọng nhất giữa người với người chính là cái tình.
http://nth.com.vn/…/…/25/2832-giay-chung-nhan-lam-nguoi.aspx