Có một số ít người chưa tiếp cận và chưa biết đến tôi nhưng cứ ngồi nói và đoán như thầy bói vậy

Có một số ít người chưa tiếp cận và chưa biết đến tôi nhưng cứ ngồi nói và đoán như thầy bói vậy. Huyền đây không phải người dễ đoán đâu nha các bạn.
Đừng nhìn bề ngoài mà phán rằng em dữ em không thân thiện, em thân thiện hơn sự mong đợi đó mấy chế