Có một người bạn

Có một người bạn, bạn ấy chơi với mình, vẫn luôn nhờ mình việc này việc kia. Mình chưa bao giờ từ chối khi có thể giúp được. Nhưng cũng chính bạn ấy là người hay nói xấu, chơi xấu mình nhất. Bạn bè vẫn hay hỏi: sao không nghỉ chơi đi. Nhưng mình nghĩ, mình không chơi với bạn ấy thì ai sẽ chơi với bạn ấy?
Người cứ chơi xấu mãi với bạn bè, mà bạn bè vẫn dửng dưng không chơi xấu lại thì mãi bạn ấy cũng chán sẽ chuyển qua tốt thôi
Và có vẻ thế thật.
Hôm nay bạn ấy chúc mừng mình ngày nhà báo với những lời cảm động. Mình tin sự chân thành đã thắng thế
See Translation