Chủ Nhật tuần trước tập buổi đầu mà giờ mới nhớ ra để up clip :”>

Chủ Nhật tuần trước tập buổi đầu mà giờ mới nhớ ra để up clip :”>
Hôm đầu mà mọi người thuộc bài phết :))
Có 2 bạn người Anh đã học Ballet ở nước họ trước khi sang VN, học xong cuối giờ ở lại tán chuyện xong khen giáo viên làm giáo viên rất hí hửng :))
Bravo to my ladies! Hẹn gặp lớp CN tuần này!