Chời ơi

Chời ơi, xót quá, hơn 16.000 điếu cigar Cohibar bị tịch thu hết, giá cigar Hà Nội lại tăng rồi:
-> Mấy ông bà này không chịu đọc báo, đã có quy định mới là mang trên bao nhiêu điếu phải khai báo hải quan. Vượt quá là bị tịch thu, còn bị phạt tiền đáng kể nữa- > Sau chịu khó đọc Dân trí thường xuyên đi nhé :)))