Chiều vội để cổ đi ra mắt phim

Chiều vội để cổ đi ra mắt phim … Hôm nay bạn Nhật Thiện làm stylist cho cô ấy xuynh quá nè makeup là Truý Truý đoá!!!! Ahihi tóc gió thôi bay là bạn hoc vien Mun Lâm làm nè … nói chung là buổi chiều dịu nhẹ của team phải hem Thành Nguyễn