Chia sẽ hôm nay

Chia sẽ hôm nay
– Cuộc sống tại Nam Cali rất khó khăn cho những người mới tới
– Nơi mà đông người việt sống tại Hoa Kỳ vì khí hậu rất ôn hoà.
– Sống nơi đây không cần biết tiếng anh – ra đường toàn nói tiếng Việt
See Translation