Chị bảo là kiếp này nếu có duyên làm bạn là do kiếp trước đã đụng mặt nhau 500 lần :))))

Chị bảo là kiếp này nếu có duyên làm bạn là do kiếp trước đã đụng mặt nhau 500 lần :))))
Em tính ra riêng cái khoản cùng tuổi Dần và mê hoa hoè hoa sói là chị em ta phải đụng mặt nhau 1000 lần rồi :)))
(Người bạn lớn và người bạn nhỏ vào sóng ❤