Chào mọi người

Chào mọi người, tôi đang viết một bài viết ngắn về vấn đề biên chế trong giáo dục, nhưng thiếu số liệu thống kê về số lượng viên chức công chức của Việt Nam nói chung và số lượng viên chức công chức trong ngành giáo dục Việt Nam nói riêng.
Xin mọi người chỉ cho tôi biết tôi nên tìm số liệu ở đâu, hoặc liên lạc với ai để có thể xin được những số liệu này.
Xin chân thành cảm ơn mọi người.