Chả mấy khi e làm chân cả nhà cùng hóng kết quả nhé

1  
Chả mấy khi e làm chân cả nhà cùng hóng kết quả nhé
See Translation