Việc vệ sinh bình sữa sạch sẽ cho con sau sau mỗi cữ sữa là điều cần thiết mà các mẹ nên làm. Tuy nhiên, vệ sinh bình