Thành phần trong lăn khử mùi khá đa dạng và mỗi một dòng sản phẩm khác nhau với công dụng khác nhau thì thành phần của sản phẩm