Collagen Jelly vị trái cây – Nhật Bản by Jisa shop – Xuất xứ: Otsuka – Nhật Bản – Hộp 31 thanh (1 tháng )chứa collagen dạng thạch,