Cần 10 kiện beluga trắng 0

1 1  
Cần 10 kiện beluga trắng 0,7l đầu sài gòn. Ai có giá đẹp ib e với ạ.
See Translation