Cám ơn bạn hữu bốn phương

Cám ơn bạn hữu bốn phương.
Cuối tuần mà vẫn tìm đường chung vui.
Cám ơn nhiều nhé Thành Bùi.
Thúy Phương, Minh Vũ , Nguyễn Mùi, Ngân Ngân.
Lương Trương Thi, Nguyễn Ngọc Châm.
Cùng Vũ Xuân Hướng, Vũ Lâm, Đắc Kỳ.
Thị Thành , Với Nguyễn Nguyên Thi.
Lan Anh, Có Phạm Cu Ly, Tương Đoan.
Mai Bùi, Vương Phạm,Công Hoan.
Tho Bùi, Quy Sắc, Hồng Loan, Thăng Bùi..
Đông Duy, Công Thức, Nguyễn Mùi.
Mùa Hè Có Tuyết Huyên Bùi, Thúy Mơ.
Nguyễn Tâm, Là Nguyễn, còn chờ
Trung Sơn, Bảo Lý, Anh Thơ, Châu Bùi.
Mai Hương, Hải Yến.Thuy Bùi.
Phạm Nga, Vũ Đạt, Bé Bùi, Đức Trương.
Lương Tâm, bạn hữu cùng đường.
Đoàn kết chia sẻ tình thương dạt dào.
Hết ngày ta lại vui sao.
Tổng hợp bình luận, thích vào trang thơ.
Hết ngày để bạn khỏi chờ.
Khánh lại tổng hợp cảm ơn mỗi ngày.
7/7/2017
See Translation