Cả nhà e đi picnic nè

1 1 1 1 1  
Cả nhà e đi picnic nè!!! Mà trời nóng quá! Hức hức ở đâu có gió mát cho củ chi xin tí gió ikkk nà!
#Phậnlàmdâu #Hạnh #XPfilm #iuiuuu

28 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *