Bới bèo ra bọ

Bới bèo ra bọ
Bữa ăn thấy đánh cá biển và vị nọ giải thích, hiện chưa đánh tầng sâu để phục, vì vừa qua vụ ô nhiễm, vợ hỏi:
– Đúng không?
Tôi học đai học liên quan đến sinh học và từng làm báo hơn chục năm mảng tài nguyên môi trường.
– Nghe vẻ có lý.
Vợ bảo:
– Thế mà trên mạng nhiều người chửi thô tục, bậy bạ, giọng hạ đẳng ông kia quá.
Lại nhân vụ ông Đam đi Sơn Trà, nhiều kẻ cũng vậy, xúm vào tỉa rỉa, bới lông tìm vết, nói trắng ra đen.
Đúng là bới bèo ra bọ.