1  
Bơ! Một bên Chị Bel La Bê Lê iu dấu tặng, một bên hai bạn iu dấu tặng. Đã quá đã. Mùa hè tới rồi mội người ơi.

14 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *