Bổ sung xe 3 bánh bình nước cho bst xe của zai

Bổ sung xe 3 bánh bình nước cho bst xe của zai. Nhưng với tốc độ đập phá, bốc đầu như này k biết 2 tuần nữa nó có còn 3 bánh nữa k đây
Cả xe cẩu và xe to đều rơi đầu rụng bánh ra rồi. Gắn vào 1 lúc lại rời các bộ phận