bố ơi con yêu bố

1  
bố ơi con yêu bố,thật khó để nói ra 3 từ này,nhưng những ông bố như thế này,thật tuyệt