BIẾT RA SAO NGÀY SAU

BIẾT RA SAO NGÀY SAU.
Đi đám cưới ngồi cùng bàn với 1 ông cựu quan chức, ông ấy nói say sưa về thời kháng chiến chống Mỹ và cần phát huy tinh thần đó trong cuộc chiến chống tham nhũng hiện nay, bla bla.
Nói 1 hồi phát hiện ra con cái ổng đều lập gia đình và định cư ở Mỹ, mình hỏi: Sao ông chống Mỹ vậy mà lại đưa con cái qua Mỹ? Ổng trả lời tỉnh bơ: Thế hệ tui xây dựng CNXH ở Việt Nam thì con cháu tui sẽ xây dựng CNXH ở Mỹ, có gì đâu mà xoắn.
Hiểu luôn.
See Translation