Bây giờ kiến thức mọi người chia sẻ trên mạng rất nhiều

Bây giờ kiến thức mọi người chia sẻ trên mạng rất nhiều. Đó là cái hay, cũng là cái dở. Hay ở chỗ không phải mất thời gian tự mò mẫm như ngày xưa. Dở ở chỗ quá nhiều thầy bà, quá nhiều kiến thức không qua kiểm duyệt. Đọc nhiều nhưng không biết chọn lọc, dẫn đến tẩu hoả nhập ma, cuối cùng tâm-trí càng thêm loạn.
Nếu chỉ đọc mà không thực hành, rất khó để thành công. Nếu thực hành mà không có người hướng dẫn, học phí phải trả cũng còn cao lắm.
Ads chỉ là công cụ nhưng mọi người lại quá tập trung, trong khi tư duy về kinh doanh lại không rèn luyện. Trước khi tìm hiểu cách chạy ads, sao không mua quyển marketing căn bản về đọc