Bạn thân mà hơn chục năm ko có cái ảnh chung tử tế

1  
Bạn thân mà hơn chục năm ko có cái ảnh chung tử tế.
Bạn thân là nó đau răng lắm nhưng vẫn phải cố rủ mình đi ăn.
Thành Đô Miss u so much!
See Translation