Bạn tát ai 1 cái

Bạn tát ai 1 cái, bạn muốn quên ngay hành động đó để lương tâm đỡ cắn rứt, nhưng ai đó sẽ vì đau mà nhớ mãi khó quên.
See Translation

11 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *